Παρουσίαση Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)

Ο σπουδαστής παρουσιάζει δημόσια, σε σχετική ημερίδα που διοργανώνεται με ευθύνη της επιτροπής ΠΑ, τις εμπειρίες που αποκόμισε από την Πρακτική Άσκηση του και το θέμα που ανέπτυξε στο τεύχος της τεχνικής του έκθεσης. Οι ημερίδες θα διεξάγονται μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες των μηνών Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Οκτωβρίου, και Δεκεμβρίου.

 
More Info
Greek