Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)

Μετά την παρέλευση των 6 μηνών Πρακτικής Άσκησης του, ο Σπουδαστής θα πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω:

  • Αίτηση επικύρωσης Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ11)
  • Βεβαίωση φορέα απασχόλησης υλοποίησης της ΠΑ (ΕΠΑ08)
  • το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, άρτια και λεπτομερώς συμπληρωμένο από τον ίδιο και τον Επόπτη της επιχείρησης
  • Τεύχος της τεχνικής έκθεσης (ΕΠΑ13)
  • Αξιολόγηση δεξιοτήτων & συμπεριφοράς σπουδαστή/στριας από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης στο πλαίσιο εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ09)
  • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχείρησης από τον σπουδαστή (ΕΠΑ10).

 

 
More Info
Greek