Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)
Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ μέσω ΕΣΠΑ οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις φάσεις εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης από την εύρεση θέσης μέχρι και την επιτυχή παρουσίασή της.More Info
Greek