Φοιτητική Ταυτότητα / Πάσο

 

 

Κάθε φοιτητής με την αρχική εγγραφή του εφοδιάζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με δελτίο ειδικών εισιτηρίων (πάσο). Το πάσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις με αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες (στη δεύτερη περίπτωση ο φοιτητής πρέπει να ταξιδεύει από ή προς τον τόπο διαμονής του ) και εξασφαλίζει μείωση εισιτηρίου κατά 25%. Η ανανέωση της φοιτητικής ταυτότητας γίνεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους από τη Γραμματεία του Τμήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πάσο είναι απολύτως προσωπικό και δεν επιτρέπεται η χρήση του από άλλα άτομο. Φοιτητές που κατετάγησαν στο Τμήμα για απόκτηση δεύτερου πτυχίου δεν έχουν δικαίωμα κατοχής πάσου .

 

 

 

 

 

 

 


More Info
Greek