Υγειονομική Περίθαλψη

Η Υγειονομική Υπηρεσία, στεγάζεται στο ισόγειο της Σχολής Σ.Ε.Υ.Π. στο Κεντρικό ΤΕΙ στην Πάτρα, στο βάθος του διαδρόμου στον οποίο βρίσκεται και η Γραμματεία της Σχολής. Η Υγειονομική Υπηρεσία, παρέχει Α' βοήθειες στους σπουδαστές, τους ενημερώνει σε θέματα υγείας και νοσηλείας λειτουργεί το σπουδαστικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο εκδίδεται από τα Τμήματα των Σχολών αφού καταθέσουν:

 • Δήλωση του Ν. 1599/89 ότι δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό οργανισμό
 • μία (1) φωτογραφία.

Το βιβλιάριο υγείας χρησιμοποιείται για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών και Νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 και περιλαμβάνει:

 • Ιατρική εξέταση
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Φαρμακευτική περίθαλψη
 • Παρακλινικές εξετάσεις
 • Επίδομα τοκετού
 • Φυσιοθεραπείες
 • Οδοντιατρική περίθαλψη
 • Ορθοπεδικά είδη.

Χορήγηση σπουδαστικού βιβλιαρίου υγείας προβλέπεται για όλους τους σπουδαστές που δεν καλύπτονται από κάποιο ασφαλιστικό φορέα. Όμως, ο σπουδαστής μπορεί να παραιτηθεί από την ασφάλισή του και να κρατήσει την ασφάλιση του Τ.Ε.Ι. Το βιβλιάριο χρησιμοποιείται από τον σπουδαστή στην έδρα του Τ.Ε.Ι. του και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στον τόπο που θα ευρεθεί. Σε περίπτωση Νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το Ίδρυμα για τις περαιτέρω ενέργειες.

 • Για την ιατρική περίθαλψη, ο σπουδαστής επιλέγει τον ιατρό ο οποίος είναι υποχρεωμένος να σημειώσει την επίσκεψη στις σελίδες του βιβλιαρίου, πληρώνει την επίσκεψη και παίρνει απόδειξη. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής χρειαστεί φαρμακευτική κάλυψη, γράφει ο θεράπων γιατρός την φαρμακευτική συνταγή στο σπουδαστικό βιβλιάριο. Ο σπουδαστής αγοράζει τα φάρμακα, παίρνει απόδειξη καθώς και τα κουπόνια των φαρμάκων. Για οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη ακολουθείται η ίδια διαδικασία.
 • Μέσα σε τρεις ημέρες το βιβλιάριο πρέπει να κατατεθεί στην Υγειονομική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. για θεώρηση. Παράλληλα στην ίδια Υπηρεσία ο σπουδαστής καταθέτει αίτηση με την οποία ζητά την έγκριση χρηματικού ποσού που δικαιούται να πάρει από την εκάστοτε ιατρική ή οδοντιατρική πράξη.
 • Μετά από ορισμένο διάστημα η οικονομική υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. εκδίδει επιταγή στο όνομα του σπουδαστή με το χρηματικό ποσό που δικαιούται.
 • Το βιβλιάριο θεωρείται από τον ελεγκτή ιατρό της Υγειονομικής Υπηρεσίας και από τον Προϊστάμενο της Σπουδαστικής Λέσχης (Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.).
 • Οι θεωρήσεις από τον ελεγκτή γιατρό γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 12:30 έως 13:30 μ.μ. στο χώρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αλλαγής των ημερών και των ωρών βγαίνει ανακοίνωση, για ενημέρωση των σπουδαστών.
 • Η Υγειονομική Υπηρεσία δέχεται σπουδαστές 8π.μ. έως 14 μ.μ. καθημερινά.
Διακοπή χορήγησης σπουδαστικού βιβλιαρίου γίνεται όταν ο δικαιούχος : α) στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, β) ασφαλιστεί σε άλλο φορέα, γ) πάρει το πτυχίο του, δ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής που σε μικρές περιπτώσεις φτάνουν τα (11) εξάμηνα, ε) χάσει τη σπουδαστική ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο, στ) αναστείλει τις σπουδές του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή σπουδών. Στις περιπτώσεις (α) και (στ) ο χρόνος διακοπής της παροχής δεν προσμετράται στο χρόνο διάρκειας σπουδών. 

Όλοι οι σπουδαστές δικαιούνται τις ίδιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κάθε σπουδαστής έχει το δικό του προσωπικό βιβλιάριο υγείας. Το κοντινότερο δημόσιο Νοσοκομείο (Νοσοκομείο Πύργου) βρίσκεται σε απόσταση 5 χλμ από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στο Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στο τηλέφωνο 2610 369157.


Σχετικά έγγραφα

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86

 

 


More Info
Greek