ΥλικοΤεχνική Υποδομή

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Τέσσερα (4) εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 20-25 θέσεων εργασίας το καθένα.
 • Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας 100 - 150 θέσεων.
 • Γραφεία διοίκησης.
 • Γραφεία μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 • Γραφείο Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 • Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Τμήματος.
 • Ενα (1) Σχεδιαστήριο 30 θέσεων εργασίας.
 • Ενα (1) ολοκληρωμένο Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας για επεξεργασία ήχου / εικόνας / βίντεο.
 • Μία (1) αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων χωρητικότητας 250 ατόμων.
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (αναμένεται η λειτουργία της από το 2009).

 

Εκτός των υπολογιστικών συστημάτων τελευταίας γενιάς που στελεχώνουν τα τέσσερα υπολογιστικά εργαστήρια, ο εξοπλισμός του Τμήματος περιλαμβάνει ακόμα:

 • Δύο (2) σύγχρονες ψηφιακές ραδιοφωνικές κονσόλες, AirLab και Soundcraft
 • Εξειδικευμένες μονάδες υλικού επεξεργασίας οπτικο-ακουστικού υλικού συνοδευόμενες με το αντίστοιχο λογισμικό (Adobe Creative Suite CS3)
 • Ασύρματη δικτύωση τεχνολογίας 802.11g σε όλο τον χώρο του Τμήματος με περισσότερα από έξι (6) σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο (hotspots) εγκατεστημένα
 • Σύγχρονο high-end υπολογιστικό συστήματα επεξεργασίας βίντεο βασισμένο στην κάρτα ψηφιοποίησης Matrox RT.X2, και συνοδευόμενο από επαγγελματικό λογισμικό επεξεργασίας και μεταπαραγωγής οπτικο-ακουστικού υλικού (Avid Liquid).
 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Λήψης, Παραγωγής, αυτοματοποιημένης διαχείρισης της ροής εργασίας ενός δημοσιογραφικού οργανισμού (News Asset)
 • Δομημένη καλωδίωση σε όλους τους χώρους του Τμήματος με περισσότερους από 180 ενεργούς ακροδέκτες
 • Δικτύωση με το διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας και του μητροπολιτικού δικτύου του Δήμου Πύργου (αναμένεται η λειτουργία της μέσα στο 2009)
 


More Info
Greek