Μαθήματα - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα λειτουργεί με Νέο Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών 2003-2004 μπορείτε να βρείτε εδώ. Αναλυτικά τα περιγράμματα των μαθημάτων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

| Εξάμηνο Α | | Εξάμηνο Β | | Εξάμηνο Γ | | Εξάμηνο Δ | | Εξάμηνο Ε | | Εξάμηνο ΣΤ | | Εξάμηνο Ζ | | Εξάμηνο Η |

| Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα |

Εξάμηνο Α

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2101Εισαγωγή στην Πληροφορική7432107ΜΓΥ
2102Μαθηματικά66-2408ΜΓΥ
2103Επικοινωνιολογία και ΜΜΕ33-1004ΜΓΥ
2104Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση6422107ΜΕΥ
2105Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία44-1004ΜΓΥ

Εξάμηνο Β

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2201Προγραμματισμός Η/Υ6331806ΜΓΥ
2202Βάσεις Δεδομένων5321655,5ΜΓΥ
2203Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου και Εικόνας5321806ΜΕΥ
2204Πιθανότητες - Στατιστική6421956,5ΜΓΥ
2205Εισαγωγή στα Μέσα και τη Μαζική Επικοινωνία22-783ΜΓΥ
2206Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία22-783ΜΕΥ

Εξάμηνο Γ

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2301Γραφικά Υπολογιστή6331806ΜΕΥ
2302Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων6332107ΜΕΥ
2303Τυπογραφία, Σελιδοποίηση και Παραγωγή Εντύπου6332107ΜΕΥ
2304Αρχιτεκτονική Υπολογιστών33-1204ΜΓΥ
2305Πολιτική Οικονομία Έντυπων και Οπτικο-ακουστικών μέσων33-843ΜΕΥ
2306Διαφήμιση και Επικοινωνία22-843ΜΕΥ

Εξάμηνο Δ

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2401Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου5321806ΜΕ
2402Ψηφιακός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Μέσων5231806ΜΕ
2403Δίκτυα Υπολογιστών5321505ΜΓΥ
2404Τεχνολογίες Εκπομπής και ΜΜΕ4221804ΜΕΥ
2405Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών22-1204ΔΟΝΑ
2406Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία5321505ΜΕ

Εξάμηνο Ε

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2501Παραγωγή Πολυμεσικών Εφαρμογών5321806ΜΕΥ
2502Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού4221354,5ΜΕΥ
2503Προχωρημένα θέματα γραφικών Υπολογιστή6421956,5ΜΕ
2504Ραδιοφωνική Παραγωγή5321806ΜΕ
2505Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας6422107ΜΕΥ

Εξάμηνο ΣΤ

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2601Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος6421806ΜΕ
2602Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων5321806ΜΕ
2603Διαδικτυακή Τηλεόραση και Ραδιόφωνο44-1806ΜΕ
2603Οπτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα Ψηφιακής Εποχής44-1806ΜΕ
2604Εκπαιδευτικά multimedia προγράμματα4221505ΜΕΥ
2605Διαδικτυακός προγραμματισμός7432107ΜΕ
2605Αναγνώριση προτύπων7432107ΜΕ

Εξάμηνο Ζ

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2701Διάδραση Ανθρώπου - Μηχανής6421806ΜΕ
2701Ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο6421806ΜΕ
2702Δίκαιο ΜΜΕ22-903ΔΟΝΑ
2703Παραγωγή οπτικο-ακουστικών έργων6331956,5ΜΕ
2704Τηλεοπτική παραγωγή5321806ΜΕ
2705Διαδικτυακή δημοσιογραφία και Επικοινωνία44-1655,5ΜΕ
2705Μεθοδολογία Δημοσιογραφικής Έρευνας44-1655,5ΜΕ
2706Αγγλικά Ορολογία33-843ΜΕΥ

Εξάμηνο Η

ΚωδΜάθημαΣΘΕΦΕΔΜΚΜ
2801Πτυχιακή εργασία    20 
2802Πρακτική Άσκση    10 

 

Πίνακας Προαπαιτούμενων - Εξαρτώμενων Μαθημάτων

  • Προγραμματισμός Η/Υ (Β) – Εισαγωγή στην Πληροφορική (Α)
  • Αρχιτεκτονική υπολογιστών (Γ) – Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση (Α)
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού και Υλικού (Ε) – Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Γ)
  • Προχωρημένα θέματα Γραφικών Υπολογιστή (Ε) – Γραφικά Υπολογιστή (Γ)
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου (Δ) – Μαθηματικά (Α), Πιθανότητες-Στατιστική (Β)
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (Ε) – Μαθηματικά (Α), Πιθανότητες -Στατιστική (Β)
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (ΣΤ)  – Μαθηματικά (Α), Πιθανότητες -Στατιστική (Β)
  • Αναγνώριση Προτύπων (ΣΤ) – Μαθηματικά (Α), Πιθανότητες -Στατιστική (Β)
  • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (ΣΤ) – Δίκτυα Υπολογιστών (Δ) 

Υπόμνημα

ΘΘεωρία (ώρες / εβδ)
ΕΕργαστήριο (ώρες / εβδ)
ΣΣύνολο Ωρών / εβδομάδα
ΦΕΦόρτος Εργασίας
ΔΜΔιδακτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΓΥΜάθημα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥΜάθημα Ειδικής Υποδομής
ΜΕΜάθημα Ειδικότητας
ΚΜΚατηγορία Μαθήματος
ΔΟΝΑΜάθημα Διοίκησης Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

 


More Info
Greek