Ανανέωση Εγγραφής

Οι σπουδαστές υποχρεούνται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. H ανανέωση της εγγραφής και η δήλωση των μαθημάτων γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης σπουδαστών του ΤΕΙ Πάτρας.

Για την είσοδο τους στο σύστημα, οι σπουδαστές οφείλουν να προμηθευτούν τα στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου) από την Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω στοιχείων, οι σπουδαστές μπορούν να αιτούνται επανέκδοσή τους από την Γραμματεία καταθέτονταςτην αντίστοιχη αίτηση μέσω πρωτοκόλλου.

Κατά την δήλωση των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα πρέπει να δηλώσουν κατά σειρά και μέχρι εξάντλησης του μέγιστου αριθμού ωρών που επιτρέπεται να δηλωθούν, όλα τα μαθήματα προηγούμενων από το τυπικό τους εξαμήνων (θεωρητικά ή και εργαστηριακά) τα οποία δεν έχουν κατοχυρώσει επιτυχώς σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους,  κατόπιν τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου και σε περίπτωση που παρουσιάζεται πλεόνασμα ωρών προς δήλωση, τότε και μόνο τότε μπορούν να επιλέξουν και μαθήματα του επόμενου εξαμήνου από το τυπικό τους. Ο μέγιστος αριθμός ωρών προς δήλωση σε κλαθε εξάμηνο υπολογίζεται ως o συνολικός αριθμός ωρών του τυπικού εξαμήνου, προσαυξημένος κατά 33%.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που σπουδαστής εξεταστεί σε μάθημα το οποίο δεν έχει δηλώσει κατά τα παραπάνω, τότε σε περίπτωση επιτυχίας του, ο βαθμός δεν καταχωρείται στην ατομική του καρτέλα.

 Σχετικά έγγραφα

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης φοίτησης σπουδαστή

Αίτηση αλλαγής στοιχείων πρόσβασης στην πλατφόρμα e-students

 

 

 

 


More Info
Greek